News

INEVA Atık Yönetimi Sektöründe Yerlileşme ve Millileşme Sempozyumu’ na katıldı.